Hvorfor lithium batteri.

Det er på tide å gjøre noe nytt i Truckbransjen!

 

I Smart-Truck er vi opptatt av å hele tiden ha den nyeste teknologien tilgjengelig for våre kunder.

Vedlikeholdsfrie Lithiumbatterier skal være standard på alle våre elektriske trucker, og vi er veldig nærme å kunne tilby dette.

For deg som kunde gir dette en rekke fordeler og økonomisk besparelser.

Utviklingen innen Lithiumbatteri-teknologien går i et rasende tempo. Lithiumbatteriene som vi kjenner fra mindre elektronikk, eksempelvis mobiltelefonen har nå blitt kraftig skalert opp. Utfordringer med ustabilitet man møtte underveis har blitt løst og teknologien forbedres fortløpende.  

I motsetnng til tradisjonelle blysyrebatterier så er ikke lithiumbatteriet avhengig av vedlikehold. Du slipper rengjøring, vannfylling, syresøl, risiko for knallgasser og lange ladesykluser. Dette er jo en utfordring da det ikke alltid er lett å ha en fungerende rutine på dette. Det medfører gjerne at syrebatteriene ofte blir et problem og en kostnad for bedriftene.

 

Lading av Lithiumbatterier.

Lading av Lithiumbatterier går mye raskere enn blysyrebatterier.

Eksempelvis, vår nye «L2» 1,6-2 tonns truck som kommer i starten av 2019 kommer med hurtiglader slik at du har 100% batterikapasitet på 2 timer. Koblet til vanlig støpsel i vegg lades de fleste av våre trucker på 3–4 timer til 100%.

Akkurat som din mobiltelefon (som har Lithiumbatterier) så trives Lithiumbatteriene på våre trucker med kladdlading. Om du er nede på 20% har litt dårlig tid før du skal videre, plugger i telefonen opp til 50-60% slik at du har nok ut dagen, så er det akkurat slik med våre trucker. De første 20-30 minutter tar batteriene til seg mye energi. Dette kan man som kjent ikke gjøre med blysyrebatterier.

 

Levetid på Lithiumbatterier.

Et Lithiumbatteri klarer enkelt 2000 ladesykluser. Et gjennomsnittlig blysyrebatteri klarer 1000 ladesykluser. Fra 2000 sykluser går kapasiteten på Lithiumbatteriet ned mot 70% men kan fortsatt brukes. En ladesyklus regnes fra tomt batteri til 100%, altså ikke kladdlading for å «toppe opp».

Etter 2000 sykluser kan du bytte batteriet om du vil. Lithiumbatteriet er en lukket boks som det er meget enkel å bytte selv, eller vi kan gjøre det for deg. Litt avhengi av hvilken truck du har.

Et nytt Lithiumbatteri vil på ingen måte «blakke deg» og vil legges ut i vår webshop slik at du kan bestille de selv til din truck.

 

Hvordan lages et Lithiumbatteri?

Enkelt forklart kan du se for deg en A4 konvolutt med 4 ark inni. Det første arket kalles separator med Lithium, neste ark er Anoden (-) som inneholder grafitt, så kommer et nytt ark med separator, så kommer siste arket Katode(+) som inneholder kobolt. Energien kommer ved at Anoden mottar elektroner fra Katoden via separatoren. Denne konvolutten er dermed en celle som gir deg 3,6 volt nominelt. Fra enden av konvolutten legges det inn en liten film til + og – Så legges konvoluttene oppå hverandre i en ramme og kobles sammen til du har den størrelsen du vil ha på batteriet 24, 48, 80 volt osv. Til slutt lukkes den i en tett beholder.

Du får mye mer kraft i en fysisk mindre pakke sammenliknet med blysyrebatterier.

 

Sikkerhet med et Lithiumbatteri.

Hvert enkelt batteri fra EP kommer med en egen BMS (battery management system) som er en liten datamaskin. Denne snakker med både truckens elektronikk og batteriet, og styrer dem begge.

Den overvåker temperatur, hvor mye strøm du har igjen, skrur av lading når batteriet er fullt, lar deg bare få halv fart når du er nede i 7%, at alle celler yter jevnt og optimalt, rett og slett en sikkerhet og overvåker for alt er som det skal være mellom batteri og truck.

 

Miljøvennlighet med Lithiumbatteri.

Lithium finnes over hele verden, både via gruvedrift og vann. Ved vann utvinnes lithium på samme måte som produkjon av bordsalt, fordamping. Med dagens produksjon av Lithium fra gruvedrift har vi til 400 års forbruk. Ny Lithiumgruve i Finnland er under oppseiling. Kobolt kommer også fra gruvedrift og det regnes at store menger kobolt er tilgjengelig både på land og i magmaknoller på havbunn.

Men det som er det interessante er at gjennvinningsgraden på batteriet er meget høy. Alt fra hardplastboksen til hver enkelt bestanddel kan gjenvinnes og da vil det så å si ikke være behov for særlig grad av nye gruver for å utvinne metallene. Det regnes med at fabrikker som gjenvinner Lithiumbatterier vil øke betraktelig grunnet gjenvininngsgrad, ny teknologi og bruken av slike batterier i alt fra mobiltelefoner til biler og trucker. Verden går mot elektrisk drift og det er rett vei.

lithium-mining.jpg

Lithium utvinnes lett. Produksjonsprosessen er ganske enkel og krever bare naturlig fordampning.

1.jpg
4.jpg
2.jpg